Høreapparat er en lite elektrisk apperat med mikrofon, forsterker, batteri og en øretelefon som skal sitte i eller bak øret for å forsterke omgivelseslyder til en person som har svekket hørsel. Høreapparatet blir tilpasset hver enkelt bruker hos en audiograf, og har mange parametre som kan justeres for å passe til brukerens behov, bl.a. blir forsterkningen for alle frekvenser justert etter brukerens hørsel.

Det finnes flere varianter av høreapparater. Felles for høreapparatene som leveres ut av Hørselssentralene er at de er oppført på NAVs lister over høreapparat på kontrakt. Ved ønsker om tilpassing av høreapparater som ikke er på kontrakten, bør brukeren ta kontakt med den enkelte høreapparatleverandør for informasjon.

Del siden sosialt!