HØRSEL

Hørsel er en sans og kalles derfor også hørselssans. Den registrerer lydbølger, og selve sansecellene for dette sitter hos mennesket i sneglehuset som ligger i det indre øret.

Øret har evne til å omsette mekanisk energi til nerveimpulser. Disse ledes via hørselsbanene til auditiv cortex. Der gjenkjennes nerveimpulser med forskjellige karaktertrekk av ulike spesialiserte nevrongrupper som lyd i en eller annen form (toner, støy, språklyder, naturlyder).

Men samtidig sendes nedstigende impulser fra auditiv cortex tilbake til kjerner i hørselsbanene. På den måten kan cortex selv til en viss grad velge ut, på basis av ønskede karaktertrekk ved impulstrafikken, hva som skal slippe gjennom til cortex.

Lydinformasjonen passerer dermed en rekke nivåer med forskjellige funksjoner fra øret og frem til hjernebarken.

Litt over halvparten av informasjonen krysser over til kontralateral hemisfære, men dette merkes aldri i dagliglivets situasjoner. Først når ørene settes i konkurranse ved dikotisk stimulering fremtrer denne forskjellen tydelig. Høyre øre får da en fordel hos 94% av befolkningen når det gjelder språk (fordi venstre hemisfære normalt prosesserer språk), og venstre øre får en fordel for musikk.

En persons høreterskler på ulike frekvenser kan måles ved audiometri.Del siden sosialt!