HØRSELSTAP

Hørselstap, eller hørselshemming, er en betegnelse for en tilstand av fullstendig eller delvis tap av evne til å oppfatte eller forstå lyder. Tilstanden kan være biologisk betinget, eller være påvirket av ytre forhold. Hørselstap kan ramme alle organismer som har evnen til å oppfatte lyd, og kan være et resultat av naturlige aldringsprosesser.

Hørselstap kan ramme folk i alle aldre, og ha en rekke forskjellige årsaker. Alder er en viktig årsak til hørseltap, og her har genetiske faktorer betydning. Kraftige lyder og støy kan også være årsak til hørseltap, midlertidig eller permanent. Det har vært hevdet at utstrakt bruk av hodetelefoner kan føre til hørselskader, men dette er tilbakevist i flere studier. Vi skiller hovedsakelig mellom to typer hørselstap ut ifra hvor sykdommen sitter:

Konduktivt hørselstap
Dette er et problem med overføringen fra lyden mellom atmosfæren og sneglehuset.

Sensorineuralt hørselstap
Dette er hørselstap som skyldes et problem med hårcellene i sneglehuset, nerveledningen til hjernen, eller i hørselssentrene i hjernen.

Del siden sosialt!